Search
15 Tháng mười một, 2019, 12:25
  • :
  • :

Hà Nội tăng học phí từ đầu năm 2016

Từ ngày 1/1/2016, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới, trong đó chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, cao hơn mức cũ từ 10.000 đến 20.000 đồng/tháng.

Chiều 2/12, 84,78% đại biểu HĐND TP Hà Nội tán thành thông qua Nghị quyết Quy định về mức học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Mức học phí này sẽ được áp dụng cho các đối tượng trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới từ đầu năm 2016 (Ảnh Cường Nét)
Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới từ đầu năm 2016 (Ảnh Cường Nét)

Đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Hà Nội, mức thu học phí năm học 2015-2016, trong khu vực thành thị tăng từ 40.000 đồng/tháng lên 60.000 đồng/tháng. Khu vực nông thôn tăng từ 20.000 đồng/tháng lên 30.000 đồng/tháng.

Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập, trong năm học 2015 – 2016, do các trường đã thực hiện thu học phí đối với học sinh, sinh viên đồng thời mức thu bằng hoặc thấp hơn mức trần học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

UBND TP Hà Nội đề nghị mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà của các cơ sở trên bằng với mức thu học phí các trường đang thực hiện cho năm học 2015 – 2016.

Riêng các các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao vẫn giữ nguyên mức học phí như hiện tại.

Mức thu từ năm 2016 – 2017, Hà Nội sẽ giao cho các sở ngành rà soát, tính toán đề xuất mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Theo UBND TP Hà Nội việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho một số đối tượng được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Riêng đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố.

Từ năm 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, UBND TP Hà Nội sẽ rà soát, tính toán lại mức thu học phí.

Thời điểm áp dụng mức học phí mới sẽ bắt đầu từ 1/1/2016.