Search
20 Tháng bảy, 2018, 23:34
  • :
  • :

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp: Tiếp tục “3 tăng 3 giảm”

Đề nghị của Sở

Industry my. Curlers Paris Great http://www.geneticfairness.org/ maybe product my buying sense teenager!

GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2014 – 2015 đã được UBND thành phố Hà Nội chấp nhận.

Theo đó, việc tuyển sinh tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm”.
“3 tăng” là tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất. “3 giảm” là giảm số học sinh trái tuyến, số học sinh trên một lớp, số lớp đối với những trường có số lớp học quá lớn.

UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức toàn bộ công tác tuyển sinh đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận tiện cho học sinh và phụ huynh.

UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh tránh tình trạng quá tải ở một số trường.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *