Search
27 Tháng năm, 2018, 09:50
  • :
  • :

Hàng nghìn chỉ tiêu NV2 vào ĐH Đà Lạt, Duy Tân năm 2011

Lấy mức điểm trúng tuyển khá thấp, ĐH Đà Lạt hiện còn hơn 1.800 chỉ tiêu NV2 vào 30 ngành. ĐH Duy Tân cũng còn nhiều chỉ tiêu NV2 chờ thí sinh.

Hơn 1.800 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Đà Lạt

ĐH Duy Tân công bố điểm trúng tuyển vào hệ ĐH, CĐ:

Hệ cao đẳng:

Còn NV2 ngành Kiến trúc Công trình theo chuẩn của Mỹ, lấy điểm đại học khối V (nhân hệ số 2) dành cho học sinh phổ thông KV3 là 15. Mức điểm chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 và giữa 2 khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *