Search
20 Tháng bảy, 2018, 06:51
  • :
  • :

Hàng nghìn hồ sơ ĐKDT “ảo” vào ĐH Đà Nẵng 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 12/6, ĐH Đà Nẵng đã có thống kê số lượng thí sinh nộp từ 2 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH năm 2012 vào các trường thành viên trong cùng một đợt thi. Dựa trên thống kê, trong cả 2 đợt thi, có hơn 1.000 hồ sơ ĐKDT “ảo.

 Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 tại Đà Nẵng
Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 tại Đà Nẵng

Nhìn chung, chủ yếu hồ sơ  “ảo” phát sinh từ số thí sinh nộp từ 2 -3 hồ sơ ĐKDT trong cùng đợt thi, không nhiều thí sinh nộp từ 3 HS trở lên. Cao nhất, có thí sinh nộp đến 5 hồ sơ ĐKDT trong cùng 1 đợt thi.

Hai trường có lượng hồ sơ ĐKDT “ảo” nhiều nhất là ĐH Bách khoa (gần 500 hồ sơ) và ĐH Kinh tế (gần 400 hồ sơ).

Trong cùng đợt thi, trừ mỗi thí sinh nộp từ 2 hồ sơ ĐKDT trở lên 1 hồ sơ, còn lại là hồ sơ “ảo”, số lượng hồ sơ ĐKDT “ảo” vào từng trường thành viên ĐH Đà Nẵng cụ thể như sau:

ĐH Bách khoa (DDK): Tuyển sinh đợt 1, có 461 thí sinh (TS) nộp từ 2 hồ sơ ĐKDT trở lên. Trong đó, có 440 TS nộp 2 hồ sơ (HS), 17 TS nộp 3 HS, 4 TS nộp 4 HS. Như vậy, có 486 hồ sơ “ảo”.

ĐH Kinh tế (DDQ): Đợt 1, có 229 TS nộp từ 2 HS trở lên. Trong đó, có 278 TS nộp 2 HS, 18 TS nộp 3 HS, 2 TS nộp 4 HS và 1 TS nộp 5 HS. Như vậy, có 324 hồ sơ “ảo” trong đợt này.

Đợt 2, có 72 TS nộp từ 2 HS trở lên. Trong đó, có 70 TS nộp 2 HS, 1 TS nộp 4 HS và 1 TS nộp 5 hồ sơ. Như vậy, có 77 hồ sơ “ảo” trong đợt này

ĐH Ngoại ngữ (DDF): Tuyển sinh đợt 2, có 81 TS nộp từ 2 HS trở lên. Trong đó, có 78 TS nộp 2 HS và 3 TS nộp 3 HS. Như vậy, có 84 hồ sơ “ảo” trong đợt này.

ĐH Sư phạm (DDS): Đợt 1, có 35 TS nộp 2 HS. Như vậy, có 35 hồ sơ “ảo” trong đợt này. Đợt 2, có 57 TS nộp từ 2 HS trở lên. Trong đó, có 54 TS nộp 2 HS và 3 TS nộp 3 HS. Như vậy, có 60 hồ sơ “ảo” trong đợt này.

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum (DDP): Đợt 1, có 1 TS nộp 2 HS. Như vậy, có 1 hồ sơ “ảo” trong đợt này. Đợt 2, có 6 TS nộp 2 HS. Như vậy, có 6 hồ sơ “ảo trong đợt này.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *