Search
26 Tháng năm, 2018, 11:58
  • :
  • :

Học viện Bưu chính Viễn thông lấy cao nhất 21 điểm năm 2011

Mức điểm chênh lệch giữa diện đào tạo do nhà nước cấp ngân sách và diện tự túc kinh phí lên tới 7 điểm. Trường cũng tuyển hệ cao đẳng tại hai cơ sở phía Bắc và Nam với điểm chuẩn 10-11.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học hệ chính quy năm 2011 của Học viện như sau:

Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển đối với diện đóng học phí như các trường công lập Điểm trúng tuyểnđối với diện tự túc học phí đào tạo
Khối A Khối D1 Khối A Khối D1
1. Điện tử, truyền thông – mã 101 21 17
2. Điện, Điện tử – mã 102 20,5 16
3. Công nghệ thông tin – mã 104 21 17
4. Quản trị kinh doanh – mã 401 20,5 20,5 16 17
5. Kế toán – mã 402 21 21 17 18

Cơ sở phía Nam (BVS):

TT Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển đối với diện đóng học phí như các trường công lập Điểm trúng tuyểnđối với diện tự túc học phí đào tạo

Khối A Khối D1 Khối A Khối D1
1. Điện tử, truyền thông – mã 101 21 15
2. Điện, Điện tử – mã 102 20,5 14
3. Công nghệ thông tin – mã 104 21 15
4. Quản trị kinh doanh – mã 401 20,5 20,5 14 14
5. Kế toán – mã 402 21 21 14 14

Điểm trúng tuyển NV1 vào cao đẳng hệ chính quy năm 2011:

Cơ sở phía Bắc (BVH):

TT Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển đối với diện tự túc học phí đào tạo
Khối A Khối D1
1. Điện tử, truyền thông – mã C65 11 11
2. Công nghệ thông tin – mã C66 11 11
4. Quản trị kinh doanh – mã C67 11 11

B. Cơ sở phía Nam (BVS):

TT Ngành đào tạo Điểm trúng tuyển đối với diện tự túc học phí đào tạo
Khối A Khối D1
1. Điện tử, truyền thông – mã C65 10 10
2. Công nghệ thông tin – mã C66 10 10
3. Quản trị kinh doanh – mã C67 10 10

Năm nay, lần đầu tiên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiên phong xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ Đa phương tiện, với mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực làm việc trong lĩnh vực: kinh doanh nội dung số (đồ họa, games, hoạt hình…); dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng; điện ảnh; phát thanh và truyền hình; báo chí; quảng cáo…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *