Search
18 Tháng bảy, 2018, 14:37
  • :
  • :

Hơn 650 chỉ tiêu xét tuyển NV3 vào ĐH Kiến trúc Đà Nẵng – 2011

Ngày 20/9, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cho biết có hơn 650 chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV3 vào các ngành đào tạo tại trường. Trong đó, có 275 chỉ tiêu ở bậc đại học và 384 chỉ tiêu ở bậc cao đẳng
Chỉ tiêu tuyển sinh và mức điểm nhận xét tuyển NV3 vào từng ngành cụ thể ở các bậc đào tạo của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng như sau

Bậc đại học:

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu NV3 Mức điểm nhận xét tuyển NV3
Thiết kế Đồ họa 107 A; V 25 19.0; 24.0
Thiết kế Nội thất 108 A; V 9 19.0; 24.0
Kỹ thuật công trình xây dựng 103 A 58 13.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 104 A 46 13.0
Kỹ thuật hạ tầng đô thị 105 A; V 16 13.0; 16.0
Quản lý xây dựng 106 A; V 14 13.0; 16.0
Kế toán 401 A; D 41 13.0
Tài chính – Ngân hàng 402 A; D 50 13.0
Quản trị kinh doanh 403 A; D 16 13.0
Tổng chỉ tiêu 275

Bậc cao đẳng:

Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu NV3 Mức điểm nhận xét tuyển NV3
Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng C65 A, V 19 10.0; 13.5
Kế toán C66 A, D 108 10.0
Tài chính – Ngân hàng C67 A, D 168 10.0
Quản trị kinh doanh C68 A, D 89 10.0
Tổng chỉ tiêu 384

Thí sinh cần lưu ý điểm nhận xét tuyển khối V đã nhân đôi hệ số 2 môn vẽ; điểm nhận xét tuyển khối D không nhân đôi hệ số 2 môn ngoại ngữ

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *