Search
16 Tháng bảy, 2018, 01:12
  • :
  • :

Huế – Siết chặt tình trạng thu, chi “bất thường” của nhiều trường học

Các khoản thu ngoài như vận động phụ huynh đóng góp xây dựng trường lớp, thu tự nguyện, thu phục vụ học sinh… được Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế hướng dẫn cụ thể đến các trường nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu xảy ra phổ biến ở tỉnh này trong nhiều năm qua.

Đầu năm học 2011-2012, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có công văn số 1036/GD&ĐT-KHTC về việc hướng dẫn chi tiết quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD-ĐT.

Việc công văn này ra đời trước năm học mới nhằm siết chặt và chấn chỉnh tình trạng thu chi vô tội vạ ở nhiều trường tiểu học, THCS, THPT tại tỉnh Thừa Thiên – Huế trong những năm qua như báo chí đã phản ánh trung thực, và để tạo lại hình ảnh đẹp của nền giáo dục tỉnh nhà như đã có trước đây.

Theo công văn, các cơ sở GD công lập được phép thu theo quy định hiện nay chỉ còn một khoản thu duy nhất là học phí (trừ bậc tiểu học),các khoản thu như xây dựng, lệ phí tuyển sinh không được phép thu nữa.

Đối với việc vận động, đóng góp xây dựng các công trình nhỏ (như nhà vệ sinh, sân trường, nhà để xe, cổng tường rào…) hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh: Do điều kiện ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy học của trường nên một trong những giải pháp được trường sử dụng là huy động nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh.

Giải pháp này thật sự có ý nghĩa khi được sự ủng hộ, nhất trí trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp. Bất cứ hình thức ép buộc nào hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu cho ngành giáo dục và đào tạo. Để làm tốt việc huy động, sở yêu cầu các trường phải:  Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu và Hội đồng nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh; Xây dựng kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết (gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực hiện. Trong đó phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động và các nguồn đóng góp, cách thức tổ chức thực hiện. Niêm yết công khai ít nhất 1 tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh kế hoạch; Báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xin chủ trương và chỉ được tiến hành vận động và thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Đối với các khoản thu để phục vụ cho bản thân học sinh (như may đồng phục, tiền bán trú, tiền ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ngày, làm bảng tên…), nhà trường có thể tổ chức thu nhưng phải thực hiện các điều kiện như: nêu rõ mục đích thu – dự toán chi tiết cho các khoản thu, chi – công khai với phụ huynh học sinh để thống nhất mục đích, dự toán thu và phải có biên bản thống nhất với phụ huynh – chỉ thu khi người nộp tự nguyện – sau khi thực hiện phải được quyết toán đảm bảo dân chủ và công khai rõ ràng.

Đối với các khoản thu hộ như quỹ phụ huynh do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, quỹ Đoàn-Đội phải do tổ chức Đoàn-Đội thu. Các khoản thu Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, nhà trường phải thông báo rõ cho phụ huynh biết mục đích thu, khoản thu nào là bắt buộc, khoản thu nào là tự nguyện.

Riêng đối với các khoản thu tự nguyện thì không được phép ép buộc học sinh nộp. Quá trình quản lý và sử dụng phải quán triệt nguyên tắc tự nguyện, đúng mục đích và dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong quá trình thu cần tổ chức thu theo nhiều đợt để phù hợp với thu nhập của đại đa số gia đình hiện nay và thực hiện việc miễn giảm theo đúng quy định nhà nước.

Đối với các khoản thu hỗ trợ để khắc phục khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các cơ sở GD được khuyến khích và tạo điều kiện huy động. Tuy nhên không được quy định mức đóng góp cụ thể để ép buộc các đối tượng tham gia. Toàn bộ nguồn kinh phí huy động phải được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Các phòng GD huyện, thị xã, thành phố quán triệt nội dung đến từng cơ sở GD và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý những cơ sở GD không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.

 nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *