Search
21 Tháng bảy, 2018, 19:46
  • :
  • :

Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo VN 2011 cùng nghành Giáo Dục

 Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2011. Chủ đề năm nay được lựa chọn là “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”

Chủ đề này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, với nền tảng tri thức mới và sự năng động cần có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo cho sự phát triển bền vững đất nước.

Để thực hiện tốt cho tuần lễ này, Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các đơn vị cần tổ chức triển khai việc nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên;

Tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch bờ biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn…

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thích hợp như mít tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm… về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6; treo biểu tượng, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp… và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị, cơ quan, trường học.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Năm 2011- 2012, tổ chức Mạng lưới đại dương thế giới đã phát động một chủ đề chung của Ngày Đại dương thế giới, đó là: Thanh niên – làn sóng tiếp theo cho sự đổi mới với ý nghĩa Bảo vệ đại dương – trách nhiệm của thế hệ trẻ. Với Việt Nam, việc lựa chọn chủ đề về thanh niên với biển cho Tuần lễ Biển và Hải đảo 2011 càng có ý nghĩa hơn khi năm 2011 đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lựa chọn là “Năm Thanh niên” và giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phát động.

Nguồn: Báo Dân Trí
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *