Search
20 Tháng năm, 2019, 09:46
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Hồng Đức

Hơn 2.000 chỉ tiêu vào ĐH Hồng Đức với mức xét tuyển tương đương điểm sàn.

Ngành học Mã ngành Khối Điểm NV1 Điểm NV2 Lượng tuyển NV2
Đại học 927
SP Toán 101 A 13,0 13,0 54
SP Vật lý (Lý – Hoá) 106 A 13,0 13,0 60
SP Sinh (Sinh – Kỹ thuật) 300 B 14,0 14,0 49
Giáo dục Tiểu học 900 D1 13,5 Không tuyển
Giáo dục Tiểu học M 13,5
SP Tiếng Anh 701 D1 17,0 17,0 39
Giáo dục Mầm non 901 M 13,5 Không tuyển
SP Ngữ văn 601 C 15,0 Không tuyển
Công nghệ thông tin (Tin học) 103 A 13,0 13,0 55
Kỹ thuật công trình 107 A 13,0 13,0 48
Kế toán 401 A 14,0 14,0 22
Kế toán D1 14,0 14,0
Quản trị kinh doanh 402 A 13,0 13,0 55
Quản trị kinh doanh D1 13,0 13,0
Tài chính ngân hàng 403 A 13,0 13,0 56
Tài chính ngân hàng D1 13,0 13,0
Chăn nuôi Thú y 302 A 13,0 13,0 35
Chăn nuôi Thú y B 14,0 14,0
Nuôi trồng Thuỷ Sản 303 A 13,0 13,0 47
Nuôi trồng Thuỷ Sản B 14,0 14,0
Bảo vệ thực vật 304 A 13,0 13,0 45
Bảo vệ thực vật B 14,0 14,0
Nông học (T.trọt định hướng công nghệ cao) 305 A 13,0 13,0 60
Nông học (T.trọt định hướng công nghệ cao) B 14,0 14,0
Ngữ văn (Quản lý văn hoá) 604 C 14,0 14,0 62
Lịch sử (Quản lý di tích, danh thắng) 605 C 14,0 14,0 67
Việt Nam học (Hướng dẫn Du Lịch) 606 C 14,0 14,0 13
Địa lý (QLTN môi trường) 607 A 13,0 Không tuyển
Địa lý (QLTN môi trường) C 17,0
Xã hội học (Công tác xã hội) 608 C 14,5 Không tuyển
Tâm lý học (Quản trị NS) 609 C 14,0 14,0 35
Tâm lý học (Quản trị NS) D1 13,0 13,0
Liên kết với ĐH Mỏ-Địa chất, do trường này cấp bằng
Lọc Hoá dầu 404 A 15,0 15,0 58
Kinh tế QTKD-DK 405 A 15,0 15,0 67
Hệ Cao đẳng (xét NV2) 910
SP Toán-Tin C65 A 10,0 60
SP Hoá-Thí nghiệm C66 A 10,0 50
SP Sinh-Thí nghiệm C67 B 11,0 50
Giáo dục Mầm non C68 M 10,0 60
SP Thể dục-CTĐội C69 T,B 11,0 50
Giáo dục Tiểu học C74 D1,M 10,0 60
SP Tiếng Anh C75 D1 13,0 40
Kế toán C70 A,D1 10,0 240
Quản trị kinh doanh C71 A,D1 10,0 100
Hệ thống điện C72 A 10,0 50
Quản lý đất đai C73 A,

B

10,0

11,0

50
Công nghệ thông tin (Tin học) C76 A 10,0 50
Lâm nghiệp C79 A,

B

10,0

11,0

50
Trung cấp: Xét tuyển theo kết quả học lớp 12 200
Trung cấp SP Mầm non 130
Trung cấp Kế toán 70
Tổng: ĐH, CĐ,TC 2.037Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *