Search
21 Tháng bảy, 2018, 07:33
  • :
  • :

Ít nhất 1 thanh tra bố trí coi 7 phòng thi

Theo hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành, cứ 7 phòng thi bố trí ít nhất 1 thanh tra để giám sát các thành viên hội đồng coi thi (HĐCT) và thí sinh thực hiện quy chế thi.

Cán bộ thanh tra thi có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các khâu của kì thi: công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Cán bộ thanh tra không làm thay nhiệm vụ của các thành viên HĐCT; Hội đồng chấm thi (HĐChT) hoặc Hội đồng chấm phúc khảo (HĐPK). Cán bộ thanh tra không mang theo điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ, trong trường hợp cần thiết phải liện lạc thì sử dụng điện thoại của HĐCT, HĐChT, HĐPK.

Các đoàn thanh tra lưu động đến các HĐCT trong những ngày kì thi diễn ra để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức và thực hiện quy chế thi, có biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (đặc biệt chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm không an toàn, dễ xảy ra sự cố).

Cán bộ thanh tra tại HĐCT có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện quy định về lịch thi các môn của Bộ GD&ĐT; Giám sát công tác điều hành của Chủ tịch HĐCT và các thành viên trong ban lãnh đạo HĐCT; Giám sát việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao nhận đề thi theo đúng quy định; Kiểm tra danh sách thí sinh của mỗi phòng thi và phương án đánh số báo danh của thí sinh cho từng môn thi theo quy định; Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ coi thi của giám thị và các lực lượng tham gia kỳ thi; Giám sát việc thực hiện quy chế của thí sinh; Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, trật tự trong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục các sự cố; Giám sát việc thu bài của giám thị, quy trình giao nhận bài của HĐCT và vận chuyển, bảo quản bài thi; Giám sát việc xử lý vi phạm quy chế đối với các đối tượng tham gia kỳ thi; Kiểm tra việc xử lí cán bộ, nhân viên và thí sinh vi phạm quy chế.

Khi phát hiện TS vi phạm quy chế thi cần yêu cầu cán bộ coi thi hoặc giám sát phòng thi lập Biên bản xử lí và ghi nhận lại yêu cầu này bằng Biên bản ghi nhớ. Trong trường hợp yêu cầu đó không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định của quy chế thi thì đoàn thanh tra trực tiếp lập Biên bản ghi nhớ các vấn đề cần được khắc phục.

Khi xảy ra vụ việc tại HĐCT mà ý kiến của cán bộ thanh tra không thống nhất với ý kiến của Chủ tịch HĐCT thì lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Sở hoặc BCĐ thi (bằng điện thoại). Trong khi chờ ý kiến giải quyết của BCĐ thi, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của Chủ tịch HĐCT, không được để ảnh hưởng đến công việc của HĐCT.

Nguồn: GDTĐ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *