Search
22 Tháng bảy, 2018, 00:56
  • :
  • :

Khai giảng 2 lớp Toán 12 thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp Toán 12 thầy Hùng
  • LƯỢNG GIÁC học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng 29/03 thầy Hùng
  • TỔ HỢP học vào 14h Thứ 2, khai giảng 30/03 thầy Hùng

Khai giảng lớp Toán Câu hỏi phụ Hàm Số (phần nâng cao) thầy Trinh