Search
22 Tháng bảy, 2018, 22:04
  • :
  • :

Khai giảng 2 lớp Văn “nghị luận xã hội” thầy Thanh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp Văn “nghị luận xã hội” thầy Thanh
  • Lớp 1: Học vào 16h (Thứ 2 + 4), khai giảng 16/03
  • Lớp 2: Học vào 18h (Thứ 2 + 4), khai giảng 16/03

1_GNUQ