Search
20 Tháng tư, 2019, 19:22
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới:
  • Khối 12:
  • LÝ (Sóng Điện Từ) học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 08/11 thầy Cẩn
  • LÝ (Các loại máy của Điện Xoay Chiều) học vào 14h Thứ 7, khai giảng 14/11 thầy Cẩn
  • Khối 11:
  • Hình (sang chương Mới) học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 08/11 hoặc 18h Chủ nhật, khai giảng 08/11 thầy Nguyên

dantri-4dcd2-040e61