Search
18 Tháng chín, 2019, 02:02
 • :
 • :

KHAI GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ 12 MỚI

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

KHAI GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ 12 MỚI

 • VĂN (nghị luận xã hội) học vào 20h Thứ 2, khai giảng 10/11 thầy HƯỞNG
 • TÍCH PHÂN hoặc 14h Thứ 2, khai giảng 10/11 thầy TRINH
 • MŨ – LOGARIT học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 16/11 thầy TRINH
 • P.TRÌNH – HỆ P.TRÌNH học vào 14h Thứ 3, khai giảng 25/11 thầy TRINH

 

 • SỐ PHỨC học vào 14h Thứ 7, khai giảng 15/11
 • hoặc 14h Thứ 5, khai giảng 27 /11 thầy TRINH

 

 • LOGARIT học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng 09/11
 • hoặc 16h Thứ 2, khai giảng 10/11 thầy HÙNG

 

 • LÝ “Sóng Điện Từ” học vào 16h Thứ 5, khai giảng 06/11 thầy CẨN
 • LÝ “Sóng Cơ” học vào 18h Thứ 7, khai giảng 08/11 thầy CẨN

 

 • LÝ “Sóng Ánh Sáng” học vào 16h Thứ 4, khai giảng 26/11
 • hoặc 19h45 Thứ 5, khai giảng 27/11 thầy TRUNG DŨNG

thi-tot-nghiep-2014-c70c5