Search
16 Tháng bảy, 2018, 10:12
 • :
 • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Chủ nhật ngày 01/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Chủ nhật ngày 01/03
 • Khối 12:
 • HÌNH (giải tích trong không gian) học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Nguyên
 • HÌNH (giải tích trong không gian) học vào 18h Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Nguyên
 • HỆ PHƯƠNG TRÌNH  học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Hùng
 • TÍCH PHÂN  học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Trinh
 • LÝ (luyện đề nâng cao)  học vào 16h Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Trung Dũng
 • Khối 11:
 • ĐẠO HÀM  học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Hùng
 • LÝ CƠ (chương trình 12) học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Cẩn
 • LÝ CƠ (chương trình 12) học vào 18h Chủ nhật, khai giảng 01/03 thầy Trung Dũng

thi-tot-nghiep-91_CDYC