Search
22 Tháng bảy, 2018, 06:43
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 2 ngày 02/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 2 ngày 02/03
  • SỐ PHỨC học vào 14h Thứ 2, khai giảng 02/03 thầy Hùng
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 16h Thứ 2, khai giảng 02/03 thầy Hùng

2_EPOH