Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:17
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 4 ngày 04/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 4 ngày 04/03
  • Khối 12:
  • CÂU HỎI PHỤ HÀM SỐ (nâng cao) học vào 14h Thứ 4, khai giảng 04/03 thầy Trinh
  • LÝ (tổng ôn và nâng cao lý thuyết) học vào 14h Thứ 4, khai giảng 04/03 thầy Trung Dũng
  • LÝ (tổng ôn và nâng cao bài tập) học vào 16h Thứ 4, khai giảng 04/03 thầy Trung Dũng
  • LÝ (luyện đề nâng cao) học vào 20h Thứ 4, khai giảng 04/03 thầy Trung Dũng
  • Khối 11:
  • HÓA (hữu cơ) học vào 18h15, khai giảng 04/03 thầy Ngọc Dũng

hoc-sinh