Search
23 Tháng bảy, 2018, 11:35
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 5 ngày 26/02

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay  Thứ 5 ngày 26/02
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ 5, khai giảng 26/02 thầy Trinh
  • LÝ (tổng ôn và nâng cao lý thuyết) học vào 18h Thứ 5, khai giảng 26/02 thầy Trung Dũng
  • LÝ (tổng ôn và nâng cao bài tập) học vào 19h45 Thứ 5, khai giảng 26/02 thầy Trung Dũng

1_IVKM