Search
23 Tháng bảy, 2018, 11:32
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 6 ngày 27/02

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay  Thứ 6 ngày 27/02
  • HÌNH (giải tích trong không gian) học vào 16h Thứ 6, khai giảng 27/02 thầy Nguyên
  • HÌNH (giải tích phẳng) học vào 20h Thứ 6, khai giảng 27/02 thầy Nguyên
  • HÓA HC (phương pháp giải bài tập về hợp chất chứa nhóm chức) học vào 14h Thứ 6, khai giảng 27/02 thầy Thiết
  • HÓA VC (sử dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn E + luyện đề) học vào 16h Thứ 6, khai giảng 27/02 thầy Thiết

hoc-sinh