Search
16 Tháng bảy, 2018, 10:15
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 7 ngày 28/02

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay  Thứ 7 ngày 28/02
  • Khối 12:
  • HÓA VC (sử dụng bảo toàn khối lượng và bảo toàn E + luyện đề) học vào 14h Thứ 7, khai giảng 28/02 thầy Thiết
  • HÓA HC (phương pháp giải bài tập về hợp chất chứa nhóm chức) học vào 16h Thứ 7, khai giảng 28/02 thầy Thiết
  • Khối 11:
  • HÓA (phương pháp giải bài tập về hidrocacbon không no) học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 28/02 thầy Thiết

diemsan