Search
23 Tháng năm, 2018, 05:27
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 3 ngày 06/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào  Thứ 3 ngày 06/01
  • HÓA hữu cơ (vòng 2) học vào 16h Thứ 3, khai giảng 06/01 thầy Ngọc Dũng
  • SỐ PHỨC học vào 16h Thứ 3, khai giảng 06/01 thầy Hùng

_MG_9195_HUTU.JPG