Search
27 Tháng năm, 2018, 09:50
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 4 ngày 07/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào  Thứ 4 ngày 07/01
  • Khối 12:
  • LÝ (hạt nhân) học vào 14h Thứ 4, khai giảng 07/01 thầy Trung Dũng
  • LÝ (lượng tử ánh sáng) học vào 16h Thứ 4, khai giảng 07/01 thầy Trung Dũng
  • LÝ Tổng Ôn (nâng cao và tổng hợp đề thi Điện xoay chiều) học vào 20h Thứ 4, khai giảng 07/01 thầy Trung Dũng
  • Khối 11:
  • HÓA (hữu cơ) học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng 07/01 thầy Ngọc Dũng

nhung-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2013_1