Search
27 Tháng năm, 2018, 09:53
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 5 ngày 08/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 5 ngày 08/01
  • HÓA vô cơ (vòng 2) học vào 16h Thứ 5, khai giảng 08/01 thầy Ngọc Dũng
  • LÝ (lượng tử) học vào 16h Thứ 5, khai giảng 08/01 thầy Cẩn
  • LÝ (hạt nhân) học vào 18h Thứ 5, khai giảng 08/01 thầy Trung Dũng
  • LÝ (lượng tử ánh sáng) học vào 19h45 Thứ 5, khai giảng 08/01 thầy Trung Dũng

hienke