Search
27 Tháng năm, 2018, 09:52
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 7 ngày 10/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Thứ 7 ngày 10/01
  • Khối 12:
  • HÓA vô cơ (vòng 2) học vào 14h Thứ 7, khai giảng 10/01 thầy Thiết
  • HÓA hữu cơ (bài tập về nhóm chức) học vào 16h Thứ 7, khai giảng 10/01 thầy Thiết
  • Khối 11:
  • GIỚI HẠN HÀM SỐ học vào 9h30 (sáng) Thứ 7, khai giảng 10/01 thầy Trinh

thi-sinh-6236e