Search
18 Tháng sáu, 2018, 23:07
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” vào Thứ 6 ngày 02/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” vào ngày 02/01
  • HÓA hữu cơ (bài tập về nhóm chức) học vào 14h Thứ 6, khai giảng 02/01 thầy Thiết
  • HÓA vô cơ (vòng 2) học vào 16h Thứ 6, khai giảng 02/01 thầy Thiết
  • HÌNH (giải tích trong không gian), học vào 16h Thứ 6, khai giảng 02/01 thầy Nguyên
  • HÌNH (giải tích phẳng), học vào 20h Thứ 6, khai giảng 02/01 thầy Nguyên

images830408_thi