Search
23 Tháng năm, 2019, 12:18
 • :
 • :

Khai giảng các chuyên đề mới lớp 11, 12 năm học 2012-2013

TRUNG TÂM LUYỆN THI VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẬC PHỤ HUYNH  CÙNG CÁC EM HỌC SINH:

Các chuyên đề mới lớp 12:

 • Lượng giác thầy Trinh các em chọn 1 trong 2 lớp:

14h thứ 2 khai giảng ngày 24/9
14h thứ 3 khai giảng ngày 02/10

 • Tích phân 14h Thứ 7 khai giảng ngày 20/10 do thầy Trinh giảng dạy.
 • Lượng giác 14h Thứ 6 khai giảng 12/10 do thầy Hùng giảng dạy
 • Tích phân 14h CN khai giảng ngày 7/10 hoặc 16h Thứ 4 khai giảng ngày 24/10 do thầy Dũng giảng dạy.
 • Lý điện do thầy Cẩn giảng dạy các em chọn các lớp:

16h thứ 7 khai giảng 6/10
14h thứ 5 khai giảng 11/10

 • Hóa Hữu Cơ các dạng bài tập về gluxit 16h thứ 7 ngày 06/10 do thầy Thiết giảng dạy.
 • Hóa Vô Cơ Lý Thuyết và Bài Tập về Điện Phân 16h thứ 6 khai giảng ngày 05/10 Thầy Thiết giảng dạy.

Các chuyên đề lớp 11:

 • Đại tổ hợp – xác suất 9h30′ CN khai giảng ngày 30/09 do thầy Hùng giảng dạy.
 • Đại số tổ hợp 18h30 Thứ 6 khai giảng ngày 12/10 hoặc 9h15 Thứ 7 khai giảng ngày 13/10 do thầy Trinh giảng day.
 • Lý dòng điện không đổi 7h30′ CN khai giảng ngày 07/10 do thầy Cẩn giảng dạy.
 • Hóa các dạng bài tập HNO3 18h30 Thứ 7 khai giảng ngày 06/10 do thầy Thiết giảng dạy.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *