Search
22 Tháng bảy, 2018, 01:09
  • :
  • :

Thông Báo: “Khai giảng các chuyên đề mới tháng 11 tới”

TRUNG TÂM LUYỆN THI VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẬC PHỤ HUYNH  CÙNG CÁC EM HỌC SINH:

Các chuyên đề mới lớp 12:

  • Số Phức thầy Trinh học vào 14h Thứ 2 khai giảng ngày 19/11
  • Tích Phân thầy Trinh học vào 14h Thứ 5 khai giảng ngày 15/11
  • Hóa (Bài tập Điện phân) thầy Thiết học vào 16h Thứ 6 khai giảng ngày 09/11
  • Hóa (Bài tập Aminoaxit) thầy Thiết học vào 16h Thứ 7 khai giảng ngày 10/11
  • Lý (Sóng điện từ) thầy Cẩn học vào 14h Thứ 7 khai giảng ngày 10/11
  • Lý (Con lắc đơn) thầy Dũng học vào 20h Thứ 2 khai giảng ngày 12/11

Các chuyên đề mới lớp 11:

  • Hóa (Bài tập Phốt pho) thầy Thiết học vào 18h30′ Thứ 7 khai giảng ngày 10/11
  • Hóa (Hữu Cơ) thầy Dũng học vào 18h15′ Thứ 4 khai giảng ngày 14/11

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *