Search
19 Tháng ba, 2019, 20:28
 • :
 • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07
 • Khối 12:
 • HÌNH (giải tích phẳng) học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 05/07 thầy Nguyên
 • KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 7h30 Chủ nhật khai giảng 05/07 thầy Hùng
 • LÝ (sóng cơ) học vào 16h Chủ nhật khai giảng 05/07 thầy Trung Dũng
 • Khối 11:
 • VĂN (ôn thi đại học) học vào 18h Chủ nhật, khai giảng 05/07 thầy Thanh
 • HÌNH học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 05/07 thầy Nguyên
 • ĐẠI (đặc biệt) học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 05/07 thầy Trinh

sinh6-mxfx.jpg.ashx-2e557