Search
21 Tháng bảy, 2018, 07:46
 • :
 • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long thông báo

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015 – 2016

 • Khối 12:
 • MŨ – LOGARIT học vào 14h Thứ 2, khai giảng  (miễn phí) 01/06 thầy Trinh
 • KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h Thứ 6 khai giảng 05/06 thầy Trinh
 • KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 14h Thứ 7, khai giảng 06/06 thầy Trinh
 • HÌNH (không gian) học vào 18h Thứ 4, khai giảng (miễn phí) 03/06 thầy Nguyên
 • HÓA (vô cơ) học vào 14h30 Thứ 3, khai giảng (miễn phí) 02/06 thầy Ngọc Dũng
 • LÝ (cơ) học vào 14h Thứ 5, khai giảng (miễn phí) 04/06 thầy Cẩn
 • LÝ (cơ) học vào 14h Thứ 4, khai giảng (miễn phí) 03/06 thầy Trung Dũng
 • Khối 11:
 • ĐẠI học vào 16h Chủ nhật, khai giảng (miễn phí) 07/06 hoặc 7h30 Thứ 4, khai giảng (miễn phí) 01/07 thầy Trinh

11chot_e86c6