Search
26 Tháng sáu, 2019, 15:35
  • :
  • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07
  • Khối 12:
  • MŨ – LOGARIT  học vào 14h Thứ 2, khai giảng (miễn phí) 06/07 thầy Hùng
  • KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h Thứ 2, khai giảng 06/07 thầy Hùng
  • Khối 11:
  • ĐẠI học vào 18h15 Thứ 2, khai giảng (miễn phí) 06/07 thầy Hùng

11chot_e86c6