Search
26 Tháng sáu, 2019, 15:25
  • :
  • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 5 ngày 02/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khối 12:
  • (lớp Đặc Biệt) HÌNH (không gian) học vào 16h Thứ 5, khai giảng 02/07 thầy Nguyên
  • LÝ (cơ) học vào 20h Thứ 5, khai giảng (miễn phí) 02/07 thầy Trung Dũng
  • Khối 11:
  • LÝ học vào 18h15 Thứ 5, khai giảng (miễn phí) 02/07 thầy Trung Dũng
  • (lớp Đặc Biệt) HÌNH học vào 20h Thứ 5, khai giảng 02/07 thầy Nguyên

thi-quocgia-2015