Search
26 Tháng năm, 2019, 00:28
 • :
 • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 • Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07
 • Khối 12:
 • ANH học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) khai giảng 03/07 cô Chi Mai
 • HÌNH (giải tích phẳng) học vào 14h Thứ 6 khai giảng 03/07 thầy Nguyên
 • HÌNH (không gian) học vào 16h Thứ 6 khai giảng (miễn phí) 03/07 thầy Nguyên
 • HÓA thầy Thiết (tuần học 2 ca):
 • HÓA (hữu cơ) học vào 14h Thứ 6, khai giảng (miễn phí) 03/07
 • HÓA (vô cơ) học vào 16h Thứ 6, khai giảng 03/07
 • Khối 11:
 • HÓA học vào 18h15 Thứ 6, khai giảng (miễn phí) 03/07 thầy Thiết

1_IIIG