Search
21 Tháng hai, 2019, 17:08
  • :
  • :

Khai giảng các lớp 12 Mới (11 lên) học vào Tháng 5

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  •  Khai giảng các lớp 12 Mới (11 lên) học vào Tháng 5
  • MŨ – LOGARIT học vào 18h Thứ 6, khai giảng 08/05 thầy Trinh
  • HÓA (hữu cơ) học vào 18h Thứ 7, khai giảng 09/05 thầy Thiết
  • HÓA (vô cơ) học vào 19h45 Thứ 7, khai giảng 09/05 thầy Thiết
  • MŨ – LOGARIT học vào 9h30(sáng) Chủ nhật, khai giảng 10/05 thầy Hùng

hs