Search
16 Tháng một, 2019, 09:13
  • :
  • :

Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07
  • Khối 12:
  • VĂN  học vào (14h30 đến 17h30) Thứ 7, khai giảng 11/07 thầy Hưởng
  • VĂN (Đặc Biệt) học vào (18h đến 21h) Thứ 7, khai giảng 11/07 thầy Hưởng
  • LÝ (cơ) học vào 14h Thứ 7, khai giảng (miễn phí) 11/07 thầy Cẩn
  • LÝ (sóng cơ) học vào 16h Thứ 7, khai giảng 11/07 thầy Cẩn

TMK_3619