Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:29
  • :
  • :

Khai giảng các Lớp mới học vào Thứ 7 ngày 07/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • LỚP TOÁN luyện thi trắc nghiệm (cho những em thi ĐH Quốc Gia) học vào 20h Thứ 7, khai giảng 07/03 thầy Trinh
  • LÝ (tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18) học vào 16h Thứ 7, khai giảng 07/03 thầy Cẩn
  • LÝ (lượng tử) học vào 18h Thứ 7, khai giảng 07/03 thầy Cẩn

thidaihoc5_1 (1)