Search
20 Tháng bảy, 2019, 15:10
  • :
  • :

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày 12/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày 12/07
  • Khối 11:
  • VĂN  học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng 12/07 thầy Hưởng
  • VĂN  học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 12/07 thầy Hưởng
  • HÌNH học vào 18h Chủ nhật, khai giảng (miễn phí) 12/07 thầy Nguyên
  • Khối 12
  • LÝ (điện) học vào 14h Chủ nhật, khai giảng 12/07 thầy Cẩn

11chot_e86c6