Search
21 Tháng mười, 2018, 11:36
  • :
  • :

Khai giảng lớp Toán chuyên đề “Đại Số tổ hợp” thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh: 

Trung tâm Khai giảng lớp Toán chuyên đề “Đại Số tổ hợp” học vào 18h30′ Thứ 6 Khai giảng ngày 12/10 do thầy Trung Trinh giảng dạy !
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *