Search
26 Tháng năm, 2018, 11:42
  • :
  • :

Khai giảng Chuyên đề “Giới Hạn Hàm Số” học vào 18h30 Thứ 6 thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • “Giới Hạn Hàm Số”  học vào 18h30 Thứ 6, khai giảng 09/01 thầy Trinh
  • Hoặc 9h30 (sáng) Thứ 7, khai giảng 10/01

hoc-sinh