Search
23 Tháng năm, 2019, 12:16
  • :
  • :

Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy Thiết

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy Thiết
  • Hóa 12:
  • VÔ CƠ (Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học) học vào 14h Thứ 6, khai giảng 30/10
  • HỮU CƠ (Phương pháp giải bài tập về Nhôm) học vào 16h Thứ 6, khai giảng 30/10
  • Hóa 11:
  • HÓA (hữu cơ) học vào 18h15 Thứ 6, khai giảng 30/10

sinh6-mxfx.jpg.ashx-2e557