Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:27
  • :
  • :

Khai giảng chuyên đề 11 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng chuyên đề 11 Mới
  • HÓA “hữu cơ” 11 học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng 12/11 (học 1 ca rưỡi từ 18h15 đến 20h30). Thẻ Tháng 11 = 195.000đ thầy Ngọc Dũng
  • ĐẠI “xác suất” 11 học vào 9h30 Chủ Nhật, khai giảng 09/11 thầy Hùng

TS-5228-1_KJKN.jpg