Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:39
  • :
  • :

Khai giảng Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 10/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng  Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 10/03
  • TỔ HỢP – NHỊ THỨC NEWTON học vào 14h Thứ 3, khai giảng 10/03 thầy Trinh

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 03/03