Search
24 Tháng năm, 2018, 10:18
  • :
  • :

Khai giảng chuyên đề “Mũ Logarit” khối 12 thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng chuyên đề “Mũ Logarit” khối 12 thầy Trinh (học trong vòng 7 buổi)
  • Chuyên đề “Mũ Logarit” học vào 20h Thứ 7, khai giảng ngày 6/4.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *