Search
22 Tháng sáu, 2018, 00:08
  • :
  • :

Khai giảng chuyên đề “Pp giải bài tập về Ankin” khối 11 – thầy Thiết

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng lớp Hóa khối 11 – thầy Thiết:
  • Lớp Hóa chuyên đề “Phương pháp giải bài tập về Ankin” học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 16/3.

lua-chon-truong-918bf-300x206
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *