Search
22 Tháng bảy, 2018, 01:09
  • :
  • :

Chuyên đề lớp 11, 12 mới tháng 12 năm học 2012-2013

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các em học sinh:

Chuyên đề Toán lớp 12:

  • Nguyên hàm – Tích phân do thầy Hùng giảng dạy học vào lúc 14h thứ 2 hàng tuần khai giảng ngày 17/12/2012
  • Tổ hợp – Xác suất do thầy Hùng giảng dạy học vào lúc 14h thứ 6 hàng tuần khai giảng ngày 04/01/2012
  • Lượng giác và Luyện Đề Thi do thầy Dũng giảng dạy học vào lúc 14h thứ 4 khai giảng 12/12/2012
  • Phương trình – Hệ phương trình – Bất phương trình do thầy Dũng giảng dạy học vào lúc 16h Chủ nhật khai giảng 16/12/2012

Chuyên đề Lý lớp 12:

  • Lý (Mạch LC) và sóng điện từ do thầy Dũng giảng dạy học vào lúc 20h thứ 2 hàng tuần khai giảng này 10/12/2012

Chuyên đề Toán lớp 11:

  • Cấp số cộng do thầy Hùng giảng dạy học vào lúc 9h30′ CN hàng tuần khai giảng ngày 16/12/2012
  • Từ Trường do thầy Cẩn giảng dạy học vào lúc 7h30′ CN hàng tuần khai giảng 09/12/2012
  • Từ Trường do thầy Dũng giảng dạy học vào lúc 18h’30’ thứ 5 hàng tuần khai giảng 06/12/2012
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *