Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:42
  • :
  • :

Khai giảng Hình Lớp 12 mới thầy Nguyên

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Long thông báo:

Trung tâm tổ chức khai giảng lớp Hình 12 mới do Thầy Nguyễn Công Nguyên giảng dạy:

Học vào 14h Thứ 3, bắt đầu từ ngày 07/06/2011
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *