Search
22 Tháng bảy, 2018, 02:54
  • :
  • :

Khai giảng Lớp 10 Mới (9 lên)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng Lớp 10 Mới (9 lên):
  • Hình thầy Trinh học vào 7h30 (sáng) Thứ 4, khai giảng ngày 11/09.
  • Hóa thầy Ngọc Dũng học vào 8h00 (sáng) Thứ 5, khai giảng miễn phí ngày 12/09.
  •  thầy Trung Dũng học vào 8h00 (sáng) Thứ 6, khai giảng miễn phí ngày 13/09.
  • Đại thầy Trinh học vào 7h30 (sáng) Thứ 7, khai giảng miễn phí ngày 07/09.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *