Search
17 Tháng bảy, 2018, 05:41
  • :
  • :

Khai giảng lớp HÌNH KHÔNG GIAN (chương khoảng cách) thầy Nguyên

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng HÌNH KHÔNG GIAN (chương khoảng cách) dành cho học sinh lớp 11 và 12 thầy Nguyên
  • Học vào 18h Chủ Nhật, khai giảng 16/11 hoặc 18h30 Thứ 5, khai giảng 27/11

thidaihoc5_1 (1)