Search
21 Tháng bảy, 2018, 07:46
  • :
  • :

Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc Dũng
  • HÓA “ancol” học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng 01/04 thầy Ngọc Dũng

hs