Search
23 Tháng bảy, 2018, 15:25
  • :
  • :

Khai giảng (miễn phí) lớp Lý 11 (Mới) thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng (miễn phí) lớp Lý 11 (Mới) thầy Dũng:
  • Học vào 7h30 (sáng) Thứ 7, khai giảng miễn phí ngày 21/09

tongon
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *