Search
20 Tháng sáu, 2018, 09:11
  • :
  • :

Khai giảng lớp Lý thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng Lớp Lý thầy Cẩn:
  • Lớp Lý (sóng ánh sáng) học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng ngày 24/2 (học tại phòng học số 3)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *